Trang chủ
Tra cứu hồ sơ qua mạng
Thống kê
Tình trạng xử lý hồ sơ
Năm

Đã tiếp nhận :      hồ sơ

Đã giải quyết:      hồ sơ

0%

Đã giải quyết đúng hạn
trên tổng số hồ sơ đã giải quyết

Danh sách các đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA TỈNH KIÊN GIANG

Đã tiếp nhận  :  hồ sơ

Đã giải quyết :  hồ sơ

%
Đã giải quyết đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã giải quyết

Đã tiếp nhận  :  hồ sơ

Đã giải quyết :  hồ sơ

%
Đã giải quyết đúng hạn trên tổng số hồ sơ đã giải quyết
Tên đơn vị Tổng Đang giải quyết Đã giải quyết Tỷ lệ đúng hạn
Đúng hạn Trể hạn
Tra cứu hồ sơ qua web
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ qua web, xin vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ:

  (Ví dụ: Nhập số 0192331100435 rồi bấm nút Tra cứu)
Hồ sơ đã có kết quả
    Đang tải danh sách...
Tra cứu hồ sơ qua SMS
Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ qua điện thoại, xin vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhắn nội dung là số biên nhận của hồ sơ cần tra cứu với cú pháp TRACUU
Bước 2: Gửi đến số 8083
Bước 3: Nhận trả lời

VD: Soạn tin với cú pháp:
TRACUU 0035031200013 gửi 8083

Liên kết dịch vụ công

© Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Kiên Giang